ศูนย์บริการโตโยต้า ก้าวสู่ฟีลดีๆ มอบ 999 ความสุข มูลค่ามากกว่า 9 ล้านบาท
Facebook
Twitter

หมายเหตุ
 1. ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
  1.1 ลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่นำรถยนต์โตโยต้าเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป หรือศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี (ลูกค้าประเภทประกันภัยและประเภทเงินสด) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 ไม่รวม ลูกค้านิติบุคคล (รถยนต์ชื่อบริษัท) เช่น กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ (Fleet, Mega Fleet) หรือรถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษ หรือสถาบันการเงิน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้
  1.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า และเป็นเจ้าของรถยนต์ตามกฏหมาย ซึ่งหมายถึงผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองรถยนต์ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เท่านั้น
  1.3 รถยนต์คันที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นรถยนต์ที่ผลิต และจำหน่ายโดยผู้แทนจำหน่ายของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เท่านั้น
  1.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจำนวนสิทธิ์จับรางวัลตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  ศูนย์บริการ เงื่อนไข
  ศูนย์บริการซ่อมทั่วไป ค่าใช้จ่ายทุกๆ 3,000 บาท* รับ 1 สิทธิ์
  ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสี มูลค่าซ่อมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป* รับ 1 สิทธิ์

  หมายเหตุ
  * ค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2. ของรางวัล
  ลำดับ รายการของรางวัล มูลค่ารางวัลละ (บาท) จำนวน รวมมูลค่าทั้งสิ้น (บาท)
  รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross 1,094,000 1 1,094,000
  รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz 795,000 1 795,000
  รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV 549,000 2 1,098,000
  รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน 250,000 15 3,750,000
  รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท 42,000 30 1,260,000
  รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า 15,000 50 750,000
  รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection 1,850 300 555,000
  รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) 800 300 240,000
  รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection 540 300 162,000

  รวม 999 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 9,704,000 บาท

  หมายเหตุ
  * ราคาทองรูปพรรณ ณ วันที่ 29 เมษายน 2567
  ** สามารถใช้บริการหลังวันประกาศรางวัล 45 วัน (ทำการ) ได้ถึง 30 กันยายน 2568

 3. การจับรางวัล
  3.1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะรวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่ผู้มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะนำข้อมูลดังกล่าว ซึ่งระบุ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขตัวถัง, หมายเลขทะเบียนรถยนต์, เลขที่ใบเสร็จรับเงิน และชื่อผู้แทนจำหน่าย มาพิมพ์ลงบนกระดาษและบันทึกเป็นชิ้นส่วน รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อนำมาจับรางวัล ณ สถานที่ดังนี้

  การจับรางวัลครั้งที่ 1 : ที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานการตลาด 753 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  การจับรางวัลครั้งที่ 2 – 4 : ที่ บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพฯ) จำกัด อาคาร 140 ไวร์เลส ชั้น 16 เลขที่ 140 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  กำหนดจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ https://aftersales.toyota.co.th 4 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ วันที่จับรางวัล วันที่ประกาศผลจับรางวัล สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการและออกใบเสร็จรับเงิน ของรางวัล จำนวนของรางวัล
  1 8 ต.ค. 67 ภายใน 3 วันทำการ 1 ก.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
  รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า จำนวน 10 รางวัล
  รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
  รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) จำนวน 100 รางวัล
  รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
  2 4 ธ.ค. 67 ภายใน 3 วันทำการ 1 ก.ย. 67 – 31 ต.ค. 67 รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
  รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า จำนวน 10 รางวัล
  รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
  รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) จำนวน 100 รางวัล
  รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
  3 25 ก.พ. 68 ภายใน 3 วันทำการ 1 พ.ย. 67 – 31 ธ.ค. 67 รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz จำนวน 1 รางวัล
  รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 5 รางวัล
  รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล
  รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า จำนวน 30 รางวัล
  รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
  รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) จำนวน 100 รางวัล
  รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection จำนวน 100 รางวัล
  4 25 ก.พ. 68 ภายใน 3 วันทำการ 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross จำนวน 1 รางวัล

  3.2 สำหรับการจับรางวัลที่ 1 บริษัทฯ จะนำชิ้นส่วนของลูกค้าที่เข้ารับบริการตั้งแต่ 1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 (ไม่รวมถึงชิ้นส่วนของลูกค้าที่ได้รับรางวัลที่ 2, 3, 4 ในครั้งที่ 1, 2, 3) มารวม และทำการจับรางวัลในครั้งที่ 4 ครั้งด้วย

 4. การรับรางวัล
  4.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การมอบของรางวัลให้เฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า เท่านั้น
  4.2 รายละเอียดการรับรางวัล

  รางวัลที่ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อรับรางวัล*** หลักฐานการยืนยันสิทธิ์ หลักฐานการรับรางวัล สถานที่รับรางวัล
  รางวัลที่ 1 รถยนต์ Corolla Cross 02-386-1039 1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า ที่ระบุวันที่ภายในระยะเวลากิจกรรมฯ
  3. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  4. ที่อยู่ปัจจุบัน (สำหรับจัดส่งเอกสาร, ของรางวัล)

  เฉพาะรางวัลที่ 5
  วันและเวลาเข้ารับของรางวัล

  เฉพาะรางวัลที่ 8
  – TConnectID
  – เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนคะแนน The 1 และต้องเชื่อมต่อกับ TConnectID

  ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ประกาศ หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่อาจเรียกร้องรางวัลหลังจากหมดระยะเวลาการรับรางวัล

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโตโยต้า ที่ระบุวันที่ภายในระยะเวลากิจกรรมฯ
  3. สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานการตลาด 753 ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  รางวัลที่ 2 รถยนต์ Veloz
  รางวัลที่ 3 รถยนต์ Yaris ATIV
  รางวัลที่ 4 แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น

  02-386-2776

  รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ศูนย์บริการที่ผู้โชคดีเข้ารับบริการครั้งล่าสุด
  รางวัลที่ 6 ส่วนลดค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการโตโยต้า

  02-386-1831

  ไม่ต้องแสดงเอกสารในการรับรางวัล ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
  (บริษัทฯ จะเพิ่มข้อมูลส่วนลดค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์บริการซ่อมทั่วไปเข้าในระบบบริการหลังการขาย ให้กับรถยนต์หมายเลขตัวถังที่ท่านได้นำเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการครั้งล่าสุด ภายใน 45 วันทำการ หลังจากวันที่ประกาศผลจับรางวัล)
  รางวัลที่ 7 เสื้อ GR Jacket จาก Toyota Gazoo Racing Collection 02-386-2742 จัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ของเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการครั้งล่าสุด
  รางวัลที่ 8 คะแนน The 1 จำนวน 8,000 แต้ม (โปรแกรมสะสมแต้ม ALIVE-X) 02-386-2928 แอปพลิเคชัน T-CONNECT
  รางวัลที่ 9 หมวก GR CAP จาก Toyota Gazoo Racing Collection 02-386-1028 จัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ของเจ้าของรถยนต์ในใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการครั้งล่าสุด

  หมายเหตุ
  *** กรุณาติดต่อในวันจันทร์ – ศุกร์ (วันทำการ) เวลา 09:00 – 16:00 น.

  4.3 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
  4.4 กรณีผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 5 ไม่สะดวกในการมารับของรางวัลด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อของลูกค้าผู้โชคดี และผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ พร้อมทั้งหลักฐานเกี่ยวกับผู้โชคดี ตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4.1 พร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
  4.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบความผิดปกติของเอกสารทุกกรณี
  4.6 สำหรับรางวัลที่มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป บริษัทฯ จะชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลให้แทนลูกค้า
  4.7 ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง, มูลค่ารางวัลจากการชิงโชคเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องรวมมูลค่ารางวัลที่ได้รับ เพื่อคำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2567 ด้วย
  4.8 กรณีผู้โชคดีเป็นคนต่างชาติ ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพื่อออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อมูลจากกรมสรรพากร

 5. เงื่อนไขอื่นๆ
  5.1 พนักงานและครอบครัวของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ, ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า, บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการดำเนินรายการ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมในรายการ
  5.2 ขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลทั้งภาพ และเสียงของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สำหรับใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ภาพและเสียงดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (https://www.toyota.co.th/legal/policy) โดยจะส่ง โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมจากกิจกรรมนี้ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสลาก การประกาศรายชื่อผู้โชคดี การติดต่อและการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
  5.3 รายการนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย ตามกติกาและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ในการร่วมกิจกรรมชิงโชคครั้งนี้ ผู้ร่วมรายการตกลงว่าจะปฏิบัติตามกฏหมายไทย กติกาในการจับและการรับรางวัล ในกรณีที่มีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
เรื่องที่เกี่ยวข้อง