วิสัยทัศน์

 “เป็นผู้นำการให้บริการที่แตกต่างด้วยทีมงานมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า ใส่ใจพนักงานและเติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนาชุมชน สังคมภายใต้แนวคิดความสุขรอยยิ้มเกิดขึ้นได้ที่นี่ทุกวัน”

พันธกิจใหม่ของเราคือ

  • ทุ่มเทให้บริการเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าประทับใจมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
  • ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการงานรายวัน ผ่านการตรวจเช็คสม่ำเสมอเพื่อรักษามาตรฐาน และการยกระดับการบริการ
  • เป็นองค์แห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ทักษะและต่อยอด ศักยภาพในการทำงานอย่างมีระบบ เพื่อให้องค์กรเติบโต และพนักงานอยู่ดีมีสุข
  • สนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อให้ชุมชนสังคมเข้มแข็ง มีความสุขร่วมกันอย่างอื่นยั่งยืน